Viziunea și misiunea școlii

Viziune:

Școala – o șansă pentru fiecare!

Misiune:

Școala Gimnazială Zărand își propune să asigure tuturor copiilor o educație de calitate, care să corespundă standardelor europene de dezvoltare a personalității umane, oferind astfel șanse egale de reușită tuturor.